post-thumb

2024 Yılı ve Beklentiler

2024 yılına şekil verecek olan büyük olayların ve eğilimlerin neler olduğuna baktığımızda, bunları demokrasiyi tehdit eden gelişmeler, savaşlar ve uzun süren ekonomik riskler olduğunu görürüz. Eğer umut için bir neden arayışına girersek bu umudun kaynaklarının inovasyonda yattığını görürüz. Gelecek 12 ay boyunca ana itici güçleri dikkate aldığımızda; dünyanın büyük ölçüde COVID-19 pandemisinden çıktığını; Rusya-Ukrayna arasındaki savaş, İsrail-Hamas arasındaki savaş, Orta Doğu’daki diğer çatışmalar (Yemen gibi) ve son olarak da Latin Amerika’nın dinamiklerini görürüz. Güney Çin Denizi’nde yaşananlar da kritik öneme sahiptir. Uzmanlara göre, 2024 yılı içinde yapılacak seçimlerin demokratik normlar içinde yapılarak sonuçlanmasının bu tehditlerin çözümüne yardımcı olacağı; demokrasinin uzun süreli yaşamının sağlanmasında katkısı olacaktır. Bu bağlamda aşağıda bazı uzmanların yorumlarını paylaşmaktayız.

Adakeye Adebajo

Afrika, orantısız bir biçimde askeri devrimlerden, iç karışıklardan ve iklim değişikliğinden kaynaklı güçlere odaklanmak zorunda kalacaktır. Batı Afrika’daki askeri güçlerin dönüşünün etkisiyle demokratik yönetişim tutsak olarak kalacaktır. Afrika Boynuzu olarak anılan bölgede büyük ölçekli yer değişimleri, kuraklık, açlık ve savaş lordlarının varlığıyla birlikte tehdit görmeye devam edecektir. Kuzey Afrika sosyoekonomik durgunluktan dolayı acı çekmeye devam edecektir. Mısır, Cezayir ve Tunus’taki askeri destekli rejimler, reform için taleplerin karşısında bir engel olarak durmaktadır. 1.1 trilyon dolara ulaşan borç yükü, faiz ödemeleri ve dış güçlerin baskısı, kıtanın Pax Afrikana arayışına devam etmesini beklemek gerçekçi olacaktır.

William Hasoltine

Sağlık bilimlerinin çeşitli alanlarında olağanüstü gelişmeler görmek olasıdır. Bunlardan biri; tümörlerle başetmek üzere terapiler esnasında bağışıklık hücrelerinin kullanılmasıdır. Bu tümörler tedavisi daha güç olan beyin, pankreas, prostat, akciğer bölgelerinde sayılabilir. Nörolojik, psikolojik ve bağışıklık sistemleri için elektromedisin alanında önemli devrimsel gelişmelere şahit olacağız. Tahminlere göre geleneksel biyoteknoloji ilaçlarının mRNA temelli ilaçlarla ikame edileceği beklenmekte. Böylece daha düşük maliyetle insanların yaşamlarını kurtaran çözümlere ulaşmaları olası hale gelecektir.

Nina Khruscheva

Rusya ve Ukrayna  ve İsrail ile Hamas arasındaki savaşın bitmesi için elimizde güçlü göstergeler bulunmamaktadır. Aynı zamanda, Çin’in Tayvan’a karşı eylemlerini de küçümsememek gerekir. Donald Trump veya bir başka ABD’li Cumhuriyetçinin Kasım 2024’de yapılacak seçimleri kazanması halinde, küresel konfigürasyonların radikal bir biçimde değişimini etkileyecektir. Trump’ın hızlı bir biçimde Ukrayna'daki savaşı sona erdireceğine dair sözüyle birlikte, Putin’in Mart ayındaki yeni bir 6 yıllık iktidarı elde etmesi durumunda diğer tarafın büyük tavizler vermeden oturması olası değildir.

Kaun Lee

Gelecek senede ve onu takip eden yıllarda özellikle gelişmiş dünya ve diğer ülkelerle karşılaştırma yapıldığında, küresel eşitsizliğin daha da artacağına tanıklık edeceğiz. Küreselleşmenin gücünü bir miktar yitirmesiyle korumacılığın artışına ve sanayi politikasına dönüşe şahitlik etmekteyiz. Büyük ölçeklere varan yardımlar ve yüksek faiz oranları ile ABD küresel doğrudan yabancı sermayeden ve mali kaynak akışından en büyük payı almakta. Dünyanın güney yarım küresi ise artan dolar maliyetleri nedeniyle gıda ve diğer temel ihtiyaçlara karşı sıkıntı içinde bulunmaktadır. Her ne kadar talep enflasyonu kademe kademe düşecek olsa da, bazı ürünlerin maliyetlerinde yüksek seyrin devamını beklemek akılcı olacaktır.

Selçuk Karaata

İnovasyon, Dijital Dönüşüm ve Kurumsal Gelişim Mimarı