post-thumb

Ayakkabı Tüketicisi 2030 - Ayakkabı Pazarı Öngörülerinde Küresel Trendler Raporu

World Footwear isimli kuruluşun “Ayakkabı Sektörü Küresel Trendler” başlığıyla hazırladığı bir raporda; küreselleşme, yaş, büyüyen orta sınıf, sürdürülebilirlik ve çevrimiçi faaliyetlerin etkilerinin her sektörde olduğu gibi ayakkabı sektöründe de yadsınamaz etkileri olduğu ve bu tür eğilimlerin ürünlerin geliştirilme, ticarileştirilme ve kullanılma biçimlerinde güçlü bir iz bıraktığı değerlendirilmektedir.

Tüm bu değişimler, bilgiye erişimin daha demokratik hale geldiği ve dünyanın her yerindeki tüketicilerin aynı mesajlar, görüntüler ve bilgilerle iletişim kurduğu küresel bir ekonomide gerçekleşmektedir. Teknoloji hızla gelişmekte, internete ve büyük medya kanallarına erişim, tüketicinin güçlenmesiyle sonuçlanmakta ve alıcıların ürünleri satın aldıkları markalarla etkileşim şeklini etkilemektedir.

Bu aynı zamanda şirketlere ve markalara, sosyal ağlar ve çevrimiçi platformlar tarafından büyük ölçüde desteklenen, dünyanın her yerindeki mevcut ve potansiyel müşterilerle duygusal bir bağ geliştirme fırsatı vermektedir. Ekonomik büyüme devam ederken, yükselen ekonomilerde yeni bir orta sınıf ortaya çıkmakta ve bunun talep, tüketim ve nihayetinde üretim üzerinde önemli etkileri olacaktır. İşletmeler, faaliyetlerini büyütme potansiyelinin nerede olduğunu ve potansiyel olarak daha fazla müşteriyi nasıl ve nerede kazanabileceklerini anlamak zorunda kalacaklar. Şirketler, yerel pazarda pay sahibi olmak için çalışmaktan çok, ileriye dönük düşünmek ve onları ayıran siyasi sınırlar ne olursa olsun tüketicilerinin nerede olduğunu anlamak zorunda kalacaklar.

Uzak ülkelerdeki yeni pazarlar, markalar ve şirketler için kilit destinasyonlar haline gelebilir ve bu farklı tercihlere sahip müşterilerle farklı konumlar ve ürünlerin tasarımında etkileri olan çeşitli taleplerle sonuçlanabilir ve bu da şirketlerin ürün gereksinimlerine sürekli olarak odaklanmasını gerektirmektedir.

Raporun tamamına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.