Çin Ulusal Halk Kongresi Raporu

Çin’in en yüksek devlet kurumu ve yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi’nin 13.’sü Pekin’de çalışmalarını sona erdirdi.

Çin’deki bütün eyalet, özerk bölge, merkeze doğrudan bağlı şehir ve özel idari bölgeleriyle silahlı kuvvetlerinin temsilcilerinden oluşan ve her yıl bir kere toplanan Kongrede, yaklaşık 3.000 temsilci ülkenin her alandaki stratejilerini gözden geçirerek önemli kararlar alır.

Bu yılki Kongrede, Ulusal Ekonomik ve Sosyal Kalkınma için 14. Beş Yıllık Planın (2021-2025) Ana Hatları, 2035 Yılına kadarki Uzun Vadeli Hedefleri onaylandı.

Başbakan Keqiang tarafından Kongre’ye sunulan ve sonuç oturumunda onaylanan “Hükümet Çalışma Raporu”nda yer alan bazı önemli noktalar aşağıda özetlenmiştir:

2021 için ana hedeflerden bazıları;

 1. GSYİH büyüme hedefini yüzde 6’nın üzerinde belirlenmiştir,
 2. 11 milyondan fazla yeni iş yaratılması planlanmıştır,
 3. TÜFE %3 civarında olacaktır,
 4. Yaklaşık 94 milyar dolar merkezi yatırım bütçesi ile yatırımlar desteklenecektir,
 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı, Çin İthalat ve İhracat Fuarı ve Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı düzenlenmeye devam edecektir.
 6. Çin, Pekin Kış Olimpiyatları hazırlıkları devam edecektir.

2021 Politikaları olarak ise;

 1. İş öncelikli politikaları geliştirecek,
 2. Enerji tüketimi ticaretini ve karbon emisyon haklarını hızlandıracak,
 3. COVID-19 aşısı geliştirmeyi ve ücretsiz aşılamayı teşvik edecek,
 4. Yoksulluğa kitlesel dönüşü önleyecek ve kırsal canlandırma stratejisini tam olarak uygulayacak,
 5. Kirlilik kontrolünü artıracak,
 6. Güvenlik öncülüğünde nükleer enerjinin gelişimini aktif olarak teşvik edecek,
 7. Sağlık hizmetleri sisteminin inşasını ilerletecek,
 8. Yaşlılar için akıllı hizmetleri artıracak,
 9. Makro politikalarında keskin değişiklikler yapmayacak,
 10. Esnek, kesin, uygun ve ılımlı olan ihtiyatlı bir para politikası benimseyecek,
 11. Vergi indirimi politikalarını iyileştirecek ve uygulayacak,
 12. Ulusal para birimini makul ve dengeli bir seviyede tutacak,
 13. Yabancı yatırım için olumsuz listeyi daha da kısaltacak,
 14. Tekel karşıtı çabaları güçlendirecek ve sermayenin düzensiz genişlemesini önleyecek ve adil pazar rekabetini sağlayacak.

Onaylanan 14. Beş Yıllık Planda (2021-2025) öne çıkan bazı hususlar aşağıda özetlenmiştir:

 1. Ar-Ge harcamaları yıllık %7’nin üzerinde artacak,
 2. İnovasyon odaklı geliştirme stratejisine sadık kalacak ve modern bir sanayi sistemin inşasını hızlandıracak,
 3. Vatandaşlarının yaşam süresinin “1 yıl” artması yönünde çaba gösterilecek,
 4. Vatandaşlarının yaşam standartlarını sürekli iyileştirecek ve ortak refahı sağlam bir şekilde teşvik edecek,
 5. Yeşil kalkınmayı teşvik edecek,
 6. Kuşak ve Yol Girişiminin gelişimini teşvik edecek,
 7. Kırsal kesimin canlandırılmasını ilerletecek ve yeni kentleşme stratejisini geliştirecek,
 8. Güçlü bir iç pazar geliştirecek ve yeni bir kalkınma paradigmasını teşvik edecek,
 9. 2030’a kadar karbon emisyonlarını zirveye çıkarmak ve 2060’a kadar karbon nötrlüğünü elde etmek için somut çabalar gösterecek,

“Küresel ortaklıklar” başlığında özetle;

 1. Çin-ABD ticaret bağlarını karşılıklı saygı temelinde geliştirecek,
 2. Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolünde uluslararası işbirliğine aktif olarak katılacak,
 3. Çin-Japonya-Kore STA müzakerelerini hızlandıracak,
 4. Çin-AB yatırım anlaşmasının onaylanmasını teşvik edecek,
 5. Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının (RCEP) erken yürürlüğe girmesi ve uygulanması için çalışacak,
 6. Trans-Pasifik Ortaklığı için Kapsamlı ve Aşamalı Anlaşmaya katılacak,
 7. Çok taraflı ticaret rejimini sıkı bir şekilde desteklemeye devam edecek,
 8. İkili, çok taraflı ve bölgesel ekonomik işbirliğini derinleştirecek,
 9. Küresel yönetişim sisteminin daha adil ve daha adil bir şekilde gelişmesini teşvik edecek,
 10. Hizmetlerin serbestleştirilmesi konusunda daha fazla pilot program başlatacak,
 11. Yüksek standartlı serbest ticaret bölgeleri ağı kuracak,

hususları yer almaktadır.