Sürdürülebilirlik Bülteni - Ocak

Değerli Paydaşlar,

Son dönemde dikkatlerin iklim krizi üzerine çekilmesiyle birlikte sürdürülebilirlik neredeyse tüm sektörlerin önemli bir gündem maddesi haline geldi. Bugün artık şirketlerin karbon ve su ayak izlerini azaltmak, sürdürülebilir malzemeler geliştirmek veya sürdürülebilir iş modellerine geçmek gibi amaçlar doğrultusunda ciddi çaba sarf ettiğini görüyoruz. Bizler de Ege İhracatçı Birlikleri olarak üye firmalarımıza en iyi şekilde hizmet sunma prensibiyle hareket ederek sürdürülebilirlik konusunu ana gündemimize almış bulunmaktayız. Bu alandaki çalışmalarımızı koordine etmek üzere sürdürülebilirlik çalışma grubu oluşturduk. Çalışma grubu aktivitelerinden biri olarak ulusal ve uluslararası mecralardan derlediğimiz sürdürülebilirlikle ilgili haberleri bundan sonraki süreçte bültenler halinde sizlere sunacağız.

Saygılarımızla, Ege İhracatçı Birlikleri
İzmir, 2020

2020 Yılında, İklim Değişikliği Kaynaklı En Yüksek Hasara Yol Açan İlk 15 Olayının 9’u 5 Milyar Dolardan Fazla Zarara Neden Oldu

Birleşik Krallık merkezli bir kâr amacı gütmeyen kuruluş olan Christian Aid, 2020’nin en fazla hasara neden olan 15 aşırı hava olayını incelediği Counting the Cost: A Year of Climate Breakdown (2020 için Maliyet Hesabı: İklim Yıkımıyla Dolu bir Yıl) başlıklı yıllık raporunu yayınladı. Rapor iklim değişikliğinin etkisiyle, her biri en az 1,5 milyar dolar hasara neden olan on aşırı hava olayı tespit etti. Bu aşırı olayların dokuzunda hasar seviyesi 5 milyar doların üzerinde. Söz konusu tahminlerin çoğu sigortalanmış zararlara dayandığı için asıl maliyetin çok daha yüksek olduğu düşünülüyor. https://www.enerjigunlugu.net/iste-2020nin-en-agir-hasarli-hava-olaylari-40600h.htm

Türkiye Çevre Ajansı Kuruldu

Türkiye Çevre Ajansı’nın resmen kurulduğunu bildiren; 7261 sayılı Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye Çevre Ajansı (TÇA), çevre kirliliğini önlemek ve yeşil alanların korunmasına, iyileştirilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlamak, döngüsel ekonomi ve sıfır atık yaklaşımı doğrultusunda kaynak verimliliğini artırmak, ulusal ölçekte depozito yönetim sistemi kurulmasına, işletilmesine, izlenmesine ve denetimine yönelik faaliyetlerde bulunmakla görevli olacak. https://www.enerjigunlugu.net/turkiye-cevre-ajansi-kuruldu-40634h.htm

Olumsuz İklim Koşulları Nedeniyle Zeytin ve Zeytinyağı Üretiminde Düşüş

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi koordinatörlüğünde hazırlanan “2020-2021 Türkiye Rekolte Raporu” yayınlandı. Rapora göre, olumsuz iklim koşulları nedeniyle ağaç başına ortalama üretim düştü ve bu yıl 8,3 kilo olarak hesaplandı. Bu yıl zeytin tane miktarının %11 azalarak, 1 milyon 316 bin 850 ton olduğu tahmin ediliyor. Tanedeki kayıp miktarı geçen yıla göre 145 bin tona yakın oldu. https://yesilgazete.org/iklim-degisikligi-zeytini-vurdu-tahmini-kayip-145-bin-ton/

Avrupa Birliği’nin OECD Ülkeleri Dışındaki Ülkelere Plastik Atık Göndermesi Yasaklandı

Avrupa Komisyonu plastik atıkların ihracatı, ithalatı ve Avrupa Birliği içerisindeki nakliyesine ilişkin yeni kuralları kabul etti. Buna göre geri dönüşüm için gönderilenlerin dışındaki plastik atıkların AB’den OECD dışındaki ülkelere gönderimi yasaklanacak. OECD ülkelerine yapılan plastik atık ihracatı da daha sıkı şekilde kontrol edilecek. https://yesilgazete.org/avrupa-birliginin-oecd-ulkeleri-disindaki-ulkelere-plastik-atik-gondermesi-yasaklandi/

Çin, Karbon Emisyonu Ticaret Sistemini Başlatıyor

Dünyanın en büyük kirleticisi Çin, 2060 itibariyle ekonomisini karbonsuzlaştırma yönünde adımlar atarken Çevre Bakanlığı, Çin’in gecikmiş karbon ticaret sisteminin Şubat ayında faaliyete geçeceğini söyledi. Pekin Çevre Bakanlığı 5 Ocak Salı günü, eyalet yönetimlerinin büyük enerji işletmeleri için ilk defa kirlilik sınırları koymasına izin veren kuralları yayımladı.

Kurallara göre firmalar, daha düşük karbon ayakizine sahip diğer firmalardan kirletme hakkını satın alabiliyor, ancak programın, bunları üretmeyi daha maliyetli hale getirerek genel emisyonları azaltması bekleniyor. https://www.iklimhaber.org/cin-karbon-emisyonu-ticaret-sistemini-baslatiyor/

AB, Sürdürülebilir Moda Yenilikçilerini Ödüllendiriyor

Tekstil ürünlerinin yeniden kullanılma ve geri dönüştürülme sürecinin basitleştirilmesine yardımcı olan bir start-up; modanın üretilme, kullanılma ve geri dönüştürülme şeklinin değiştirilmesini sağlayabilecek erken aşama projeleri oluşturmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından başlatılan bir yarışmanın kazananları arasında yer alıyor. 2020 ‘Reimagine Fashion’ yarışmasının üç kazananı, Avrupa çapında 766 başvuru arasından uzman bir jüri paneli tarafından seçildi. Her biri, sürdürülebilir moda ile ilgili davranışları değiştirmek için önemli bir potansiyel gösterdikten sonra fikirlerini daha da geliştirmek ve ölçeklendirmek için 50.000 EUR alacak.

Kazananlar; Snake (Croatia), Resortecs (Belgium), Why We Craft (Romania)

https://www.just-style.com/news/eu-commends-sustainable-fashion-innovators_id140182.aspx

Gap %100 Sürdürülebilir Pamuk Kullanımını Hedefliyor

Gap sürdürülebilir üretim hedefleriyle ABD Pamuk Güven Protokolü ile Textile Exchange’in 2025 Sürdürülebilir Pamuk Programına katıldı, şirket 2025 yılında %100 sürdürülebilir pamuk tedarik etmeyi hedefliyor. Gap şuan yaptığı pamuk tedarikinin %57’lik kısmını sürdürülebilir kaynaklardan yapmaktadır. https://www.just-style.com/news/gap-advances-on-goal-of-100-sustainable-cotton_id140244.aspx

Amazon, Dünyanın En Büyük Kurumsal Yenilenebilir Enerji Alıcısı Olacak

Amazon, Perşembe günü toplam 3,4 gigawatt (GW) elektrik üretim kapasitesine sahip 26 yeni şebeke ölçeğinde rüzgar ve güneş enerjisi projesini duyurdu ve 2020’deki toplam yenilenebilir enerji yatırımını 35 projeye ve 4 GW’den fazla kapasiteye çıkardı. Bu yeni projeler Amazon’u şimdiye kadarki en büyük kurumsal yenilenebilir enerji alıcısı yapacak. Ayrıca Amazon’un 2040 yılına kadar işletmesinde net sıfır karbon emisyonuna ulaşma hedefini ilerletmeye yardımcı olacaklar. https://sourcingjournal.com/topics/sustainability/amazon-renewable-energy-wind-solar-carbon-emissions-climate-pledge-250062/

Kering, Elyaftan Modaya Viskon İzleyen Blockchain Projesini Destekliyor

Yeni bir “öncü” konsorsiyum, tedarik zinciri boyunca sürdürülebilir viskonu izlemeyi ve doğrulamayı amaçlamaktadır. Fashion for Good inovasyon platformu tarafından yönetilen ve Danimarkalı perakendeci Bestseller ve Fransız lüks grup Kering ile geliştirilen Viskon İzlenebilirlik Projesi, elyaftan bitmiş ürünlere kadar malzemenin izini sürmek için TextileGenesis’in blok zinciri teknolojisini kullanacak. https://sourcingjournal.com/topics/sustainability/fashion-for-good-viscose-traceability-kering-bestseller-blockchain-lenzing-247991/