Nasıl İhracatçı Olunur?

İhracat yapmaya karar vermiş “Özel ve Tüzel Firmalar, Şahıs / Esnaf Sanatkarlar ve Joınt Vonture – Konsorsiyumlar “ ihracat yönetmeliğindeki mevzuat gereği  öncelikle Genel Sekreterliğimiz bünyesinde yer alan Birliklerimize üye olmak için üyelik formu ve eki taahhütnameyi doldurarak, aşağıda yer alan belgeler ile birlikte Firmanıza en yakın İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği`ne veya İrtibat Bürosuna başvurabilirler.

   1- Üyelik Formu ve Taahhütname (http://www.egebirlik.org.tr/uyelik-nasil-uye-olurum.asp)

   2- Vergi Mükellefiyet Yazısı Fotokopisi

        Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi (TC KİMLİK Numaralı)

    3- İmza sirküleri fotokopisi

    4-    a-) Tüzel firmalar için ticaret sicil gazetesi fotokopisi

           b) Gerçek Kişiler için ticaret sicil gazetesi veya esnaf ve sanatkar sicil tasdiknamesi belgesinin fotokopisi

           c) Ortak Girişim, Joint-Venture, İş Ortalıkları, Adi İş Ortaklıkları ve Konsorsiyumları İçin durumlarını belirtir ortaklık sözleşmesi

 Üyelik Yaptırılırken Dikkat Edilecek Hususlar

  • Üye olmak istediğiniz Birliğe (X) işareti koyunuz.
  • Daha önce Genel Sekreterliğimiz bünyesinde bulunan herhangi bir Birliğe üye olan firmalar, sadece dilekçe ve taahhütname getireceklerdir
  • Vekaletname ile üyelik yaptırılması halinde, vekaletname fotokopisi ve vekilin imza sirküleri eklenecektir.
  • Giriş aidatı her Birlik için 200 TL’ dir. 

İHRACAT,

    İhracat yönetmeliği’nin 5. Maddesi’nde ; “ihracat işleminin başlaması için ihracatçıların ihracatçı birlikleri genel sekreterliği tarafından gümrük beyannamesi onay/kayıt işlemleriyle ilgili olarak verilecek onay, kayıt ve/veya elektronik onayı/kaydı, ile gümrük idaresine başvurmaları gerekir” denilmektedir.

İhracatçı ihracatını kendi personeli tarafından gerçekleştirebileceği gibi gümrük müşavirine vereceği vekalet ile gümrükleme işlemlerini takip ettirebilirler .

İhracatçı birliği onayı ile 32 haneli rakam içeren kripto (örnektir) 2323 4545 5656 3535 ve GB numarası (örnektir)   2017-02-009999 oluşturulur . 

Oluşturulan GB Numarası ve Kripto İle Yükleme Gümrüğüne başvuru yapılır.

             Gümrük beyannamesinin gümrük idaresi tarafından onaylanması için, ihraç eşyasının gümrük muayenesine hazır hale getirilmiş olması gereklidir.
            Gümrük idaresinin onayına sunulan gümrük beyannamesi, ekli belgeleri ile birlikte gümrük onay memuruna verilir. Onay memuru beyannameye ekli belgeler ile beyanname üzerindeki bilgileri karşılaştırarak kontrolünü yapar. Bu kontrolün sonucunda bir uyumsuzluk tespit edilmez ise, beyanname onay memuru tarafından bilgisayar sistemi üzerinde onaylanır.