3 Adımda Yurtdışı Fuarlara Kolay Destek

Yurt dışında katılım sağlamış olduğunuz ve Bakanlığımızca desteklenen fuarlar listesinde yer alan fuarlarda stant açmanız durumunda yapacağınız harcamalarınız, her bir fuar için ilan edilen metrekare birim fiyatı üzerinden, Genel Nitelikli fuarlarda 71.000 TL, Sektörel Nitelikli fuarlarda 107.000 TL ve fuarınızın Prestijli fuarlar listesinde yer alması durumunda ise 360.000 TL’yi aşmamak şartıyla destek kapsamındadır.

Sadece dikkat etmeniz gereken başvuru yapacak olan firmanın şahıs şirketi olmaması, Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş Limitet Şirket, Anonim Şirket vb. olmalı ve üretim yaptığına dair fuar tarihlerinde geçerli Kapasite Raporunun olması yeterli! Kapasite Raporunuz yoksa tereddüt etmeyin, üreticiniz ile yapacağınız fuardan önce tarihli imalatçı / Pazarlamacı sözleşmesi ile desteğe başvurabilirsiniz. Biraz da detaylarına bakalım.

TTK hükümlerine göre kurulmuş ve şahıs firması olmayan başvuru sahibi firmanızın fuar öncesinde ya da fuar bitiş tarihi sonrası en geç 3 ay içerisinde başvuru yapması gerekmektedir. Aynı şekilde ödemelerinizin de fuar öncesi ya da en geç fuar bitiş tarihinden 3 ay içerisinde tamamlanmış olması gerekmektedir. Bunların dışında başvuru şartlarını hemen hemen tamamladınız sayılır. 

Geriye kalan belgeler ise, metrekare bilgisini içerir yer kirası faturası ile EK-4, EK-5 Taahhütname ve Beyanname ile birlikte İmza sirküleriniz ve Kapasite Raporunuzla başvuru yapabilirisiniz.

Son olarak da başvuruyu nasıl yapacağımıza bakalım. Başvuru evraklarınızı .pdf formatında dijital ortama aktardıktan sonra her bir .pdf dosyasını elektronik imza yapıyorsunuz ve eib@hs01.kep.tr KEP adresine gönderimini sağlıyorsunuz. Hepsi Bu Kadar!

Gerekli belgeler listesine ve dikkat edilmesi gereken hususlara; 

http://www.mikroegitim.org/yurtdisifuar/   sayfasından ulaşabilirsiniz.!