URGE Desteği Almak Size Ne Sağlar

Ticaret Bakanlığı’mızın ihracatçı firmalara yönelik üretim, tanıtım ve pazarlama alanlarında sağlanmış olduğu en kapsamlı destek kalemlerinden olan URGE proje destekleri çeşitli ve önemli katkılar sunmaktadır. Hangi ölçekte olursa olsun, firmalarımızın devlet desteklerine ulaşımda sorun yaşayabildiği planlama, uygulama, prefinansman ve destek süreci takibi gibi önemli süreçlerin sorumluluğu firmalarımız adına Birliklerimiz tarafından üstlenilmektedir. 

Hangi Destek Kalemlerinden Faydalanabilirsiniz? 

İlk olarak, İhtiyaç Analizi kapsamında, proje üyeleri ayrı ayrı analize tabi tutularak firmaların rekabetçiliklerinin geliştirilmesi için ihtiyaç ve hedef pazar tespiti yapılır. Firma özelinde elde edilen çıktılar genel olarak değerlendirilerek proje grubu için ortak eğitim, danışmanlık ve yurt dışı pazarlama faaliyetleri tespit ediliyor. Bu veriler doğrultusunda 3 yıllık yol haritası oluşturularak Ticaret Bakanlığı onayına sunuluyor. Bakanlık onayı sonrasında faaliyetler gerçekleştiriliyor. 

Eğitim ve Danışmanlık faaliyetleri Birlik tarafından görevlendirilen konularında uzaman danışmanlar tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Yurtdışı Pazarlama Faaliyetleri kapsamında faydalanmak üzere proje gurubuna yönelik, basılı ve görsel tanıtım materyalleri (Ortak katalog, website, tanıtım filmi) oluşturulmaktadır. 

Yurt Dışı Pazarlama Faaliyetleri Örnek:

Bulunduğunuz proje için Vietnam’a sektörel heyet düzenleniyor.

Heyette siz ve sizinle birlikte 9 firma var. Heyet sırasında yapılacak ulaşım masrafları, konaklama masrafları, danışmanlık hizmeti bedeli, ikili görüşmelerin yapılacağı yerin kirası, heyet gitmeden önce o ülkede heyetin tanıtımı için yapılacak masraflar, tercüman masrafları, vs. toplam 100.000 ABD Doları tutuyor.

75.000 ABD Dolarını Bakanlık desteği ile Birlik ödüyor; geri kalan 25.000 ABD Doları ise heyete katılan 10 firma arasında paylaştırılıyor. Yani bu heyet için 1 firmanın ödeyeceği tutar yalnızca 2.500 ABD Doları.

Alım Heyetleri de Yurtdışı Pazarlama Faaliyetleri ile aynı koşullarda organize ediliyor.

Proje tamamlandıktan sonra, 3 yıl boyunca her bir üye firma bireysel danışmanlık faaliyetleri kapsamında her yıl için 50.000 ABD Doları destek alabiliyor. 

Destek Kapsamına Nasıl Girebilirsiniz?

Proje süresi 3 yıldır. Ancak Birlik Başvurusu ve Bakanlık onayı ile 5 yıla kadar uzayabiliyor. 

Birlik tarafından gerçekleştirilen proje başlangıç duyurularını takip ederek, sadece proje katılım başvurusu yapmanız yeterlidir. 

Proje süresince eğitim, danışmanlık ve yurt dışı pazarlama faaliyetlerinin tamamı en az 8 proje üyesi firmanın katılımı ile gerçekleşmektedir. Bu süre içerisinde bireysel destek söz konusu değildir. Ancak projenin sona ermesiyle birlikte 3 yıl boyunca yıllık 50.000 ABD Doları Bireysel danışmanlık desteği alınabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir